Ειδικές Κατασκευές
Eλαστικών Εξαρτημάτων

Η Μ.Ι. Παναγιωταράκου & Σια ΟΕ είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες κατασκευής ελαστικών προϊόντων στον Ελληνικό χώρο. Η μακροχρόνια εμπειρία μας στις διαδικασίες μελέτης και μορφοποίησης ελαστικών εξαρτημάτων, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας στην σύνθεση ελαστικών μιγμάτων, μας καθιστά τον ιδανικό προμηθευτή για τα ελαστικά σας εξαρτήματα. Οι υπηρεσίες της Μ.Ι. Παναγιωταράκου & Σια ΟΕ περιλαμβάνουν από την εξέλιξη πρωτοτύπων έως την μαζική παραγωγή τους.

Περισσοτερα…

Υπηρεσίες

Η Μ.Ι. Παναγιωταράκου & Σια ΟΕ προσφέρει ένα μεγάλο εύρος μηχανολογικών και τεχνικών υπηρεσιών έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της.

Η εταιρεία μας προσφέρει:

• Βοήθεια στον σχεδιασμό ελαστικών εξαρτημάτων
• Δημιουργία και ανάπτυξη ελαστικών μιγμάτων
• Προτυποποίηση
• Κατασκευή και συναρμολόγηση απαρτίων
• Ειδική συσκευασία
• Δοκιμές απόδοσης και αξιολόγηση προϊόντος

Περισσοτερα…

Συγκόλληση Ελαστικού
Σε Διαφορετικά Υποστρώματα

Έχοντας στην διάθεσή μας περισσότερους από 20 τύπους μετάλλων και μηχανολογικών πλαστικών αλλά και περισσότερων από 1000 διαφορετικών ελαστικών μιγμάτων, η Μ.Ι. Παναγιωταράκου & Σια ΟΕ συνεργάζεται με εσάς, προτείνοντάς σας την καλύτερη επιλογή, έχοντας σαν βασικό στόχο την εκπλήρωση των αναγκών του κάθε πελάτη της ξεχωριστά.

Περισσοτερα…